Våre eiere

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Hvem får du e-post fra? Er du sikker?

  E-post er den foretrukne digitale kommunikasjonskanalen for norske offentlige og private virksomheter, selv om ny teknologi muliggjør andre metoder å kommunisere elektronisk. I følge SSB benyttet 90 % av den norske...

 • Runar Karlsen (Foto: Baard Fiksdal)

  Ny lærebok for vektere

  Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det nå kommer ut en ny lærebok for de rundt 2000 vektere som utdanner seg i faget årlig. Boken er laget...

 • Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST (Foto: Arne Røed Simonsen)

  PST har offentliggjort nasjonal trusselvurdering for 2018

  Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I...

 • NSR - Informasjonssikkerhetsutvalget.

  Mørketallsundersøkelsen 2018

  Informasjonssikkerhetsutvalget i NSR har startet arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss